بیمه اتومبیل

بطور کلی گروه بیمه اتومبیل جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتش‌سوزی و سرقت به اتومبیل مورد بیمه، سرنشینان آن و اشخاص ثالث می‌باشد. علاوه بر موارد فوق شکست شیشه اتومبیل، دفاع از حقوق بیمه‌گذار در مراجع دادگستری و مراجعه به مسئول خسارت، کاهش بهای اتومبیل در اثر تصادف، توقف اتومبیل خسارت دیده در مدت تعمیر نیز با دریافت حق‌بیمه اضافی قابل بیمه شدن می‌باشد.

خسارت‌هایی که در اثر حوادث اتومبیل متوجه اشخاص ثالث می‌شود به موجب بیمه نامه شخص ثالث مورد تامین قرار می‌گیرد. بیمه شخص ثالث جنبه اجباری دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود می‌باشد. بنابراین این گروه بیمه را می‌توان به دو بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث و سرنشین تقسیم کرد

بیمه آتش سوزی

موضوع بیمه آتش‌سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود. بنابراین در بیمه آتش‌سوزی، خسارت‌های مالی مورد تأمین قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی. لذا، درصورتیکه صدمه‌ای به افراد برسد، معمولاً این بیمه آنرا پوشش نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش‌سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ‌گویی بیمه‌گذار شود نیز همراه پوشش خطر آتش‌سوزی یا به‌طور جداگانه از طریق بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه‌گران قرار می‌گیرند.بیمه آتش‌سوزی مانند سایر شاخه‌های بیمه اموال، شامل اصل غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، قاعده نفع بیمه‌ای و قاعده نسبی سرمایه و حق‌بیمه می‌باشد.


ادامه مطلب

بیمه مسئولیت

بیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد .


بطور کل اگرچه بیمه مسئولیت تأمینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و زیست بیمه گذار می باشد اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه گر (شرکت بیمه) آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود کسب خواهد نمود.

با توجه به مسئولیتهای بیشماری که هریک از ما در قبال سایر افراد جامعه داریم می توان تعداد بسیار متنوعی از بیمه های مسئولیت را برشمرد اما با توجه به میزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود این نوع بیمه و عدم آشنایی با گونه های دیگر آن شرکتهای بیمه نیز بطور معمول تعداد اندکی از این پوششها را به مردم می فروشند.


ادامه مطلب

بیمه مهندسی

بیمه مهندسی تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و رونق چرخه اقتصادی می باشد. این بیمه کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در ط‌رح‌های زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ و صنعتی اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار "اصلی‌ و فرعی"، مهندسین‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران می‌نماید.


بیمه با ایجاد امنیت خاطر و آرامش روحی ، نگرانی ناشی از حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده را در اذهان کمرنگ کرده و از این طریق به روان شدن چرخه کار و زندگی کمک می نماید . بدون پشتوانه و حمایت پوششهای بیمه ای ، فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی نیز همراه با بیم و عدم اطمینان خواهد بود.


ادامه مطلب

بیمه حمل کالا

رشته بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا به عنوان یکی از بخش های فنی شرکت در بر گیرنده رشته های بیمه ای حمل کالا، وجوه، کشتی و هواپیما می باشد. گسترش روز افزون تجارت، دخالت عوامل مختلف در یک فرآیند تجاری باعث آن گردیده که امروزه نظام تجاری ساز و کار پیچیده و خاص خود را مطالبه نماید.


ورود بیمه گران به این عرصه در جهت تسهیل و ایجاد اطمینان بیشتر بین طرفین تجاری است. بیمه حمل و نقل کالا یکی از متدهایی است که صاحبان بنگاه های تجاری و تجار به منظور سهولت و گسترش مبادلات تجاری از آن بهره می جویند. این بیمه برخوردار از حمایت قانون بیمه، قانون تجارت، آیین نامه های شورای عالی بیمه و عرف جهانی می باشد و متعهد به ایفای نقش مؤثر خود در مبادلات تجاری است.


ادامه مطلب

بیمه مسافران خارج از کشور

بيمه‌نامه مسافرت به خارج از كشور اشخاصي كه قصد مسافرت به خارج از كشور را دارند تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد و اعتبار آن در خارج از كشور مي‌باشد.


كليه خدمات موضوع اين بيمه‌نامه با توجه به قرارداد في مابين، مطابق با شرايط عمومي توسط شبكه بين‌المللي شركت كمك رساني آكسا و يا مفري تضمين و ارائه مي‌گردد. همچنين خسارت‌هاي وارده در محل و به ارز قابل پرداخت مي‌باشد .


ادامه مطلب

بیمه اشخاص

انسان‌ از آغاز پیدایش‌ جوامع‌ انسانی‌، در جستجوی‌ غریزی‌ به‌ دنبال‌ تأمین نیازهای‌ جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ وسیاسی‌ بوده‌ است‌.


باتوجه‌ به‌ همین‌ نیاز بوده‌ که‌ شرکتهای‌ بیمه‌ با ارائه‌ طرحهای‌ متفاوت‌ و ابتکاری‌ متناسب‌ با نیازهای ‌جوامع‌ انسانی‌ درپی‌ تأمین‌ و تسهیل‌ این‌ غریزه‌ ثبات‌ مالی‌ و اقتصادی‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شیرازه ‌اقتصاد خانواده‌ ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفی‌ و یا حادثه‌ دیده‌ بتوانند از مزایای‌ این‌ تأمین‌ اقتصادی‌ بهره‌مند شوند . بدین ترتیب ملاحظه می شود که بیمه اشخاص یکی از مهمترین شاخه های رفاه اجتماعی محسوب می شود و درکشورهای مختلف، دولت ها رأساً سازمان هایی را به منظور تأمین خدمات بیمه اختصاص داده اند.


ادامه مطلب

طرح بیمه مان

اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن آراﻣﺶ و آﺗﯿﻪ روﺷﻦ ﺑﺮاي ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان (ﻣﺎن) ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎﺳﺖ.

 • تنها شرکت ارائه دهنده بیمه عمر تا سن ۱۰۶ سالگی
 • سرمایه فوت عادی ۲۵ برابر حق بیمه سالیانه پرداختی
 • سرمایه فوت بر اثر حادثه تا ۱۰۰ برابر حق بیمه سالیانه پرداختی
 • پرداخت هزینه های پزشکی در صورت حادثه تا سقف ۵ برابر حق بیمه سالیانه پرداختی
 • ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ داﺋﻢ ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎدﺛﻪ۲۵ برابر حق بیمه سالیانه پرداختی
 • ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺻﻮرت ازﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ و داﺋﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺪت ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ
 • درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮي درﺻﻮرت ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ و داﺋﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ معادل ۳ برابر حق بیمه سالیانه پرداختی
 • ﭘﻮﺷﺶ اﻣﺮاض ﺧﺎص
 • اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮي
 • ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت
 • ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺳﻮد روز ﺷﻤﺎر و ﻋﺪم ﻣﺼﺎدره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ
 • درﺻﺪ ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺳﻮد ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد ۸۵
 • ﺷﯿﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ
 • ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وراث ﯾﺎ ذﯾﻨﻔﻊ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻮرت ﻓﻮت
 • اﻣﮑﺎن اﺧﺬ وام از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم ﺗﺎ ۹۰٪ سرمایه اندوخته
 • اﻣﮑﺎن ﺑﺮداﺷﺖ از اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪون اﺑﻄﺎل ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ

ادامه مطلب