خسارت سیار ثالث 09668
• مرکز پرداخت خسارت شخص ثالث
• مجتمع فاطمي : " فقط با گزارش پليس " ميدان فاطمي - مقابل وزارت کشور . تلفن : 5-88973323
• شعبه ممتاز شرق : انتهاي خيابان دماوند . تلفن : 6-77883184
• شعبه ممتاز غرب : کيلومتر 14 جاده مخصوص کرج – بعد از ايران خودرو . تلفن : 6-44195831
• شعبه بعثت : بزرگراه بعثت – روبروي پارک خزانه . تلفن : 4-55302912
• مجتمع هلال احمر : خيابان هلال احمر – بين چهارراه عباسي و استخر . تلفن : 3-55043661
• شعبه اسلامشهر : جاده ساوه-اسلامشهر-جنب شهرک لاله-روبروي شهرک محمديه. تلفن : 3-2237661-0228

• مرکز پرداخت خسارت ديه
• معاونت اجرائي اتومبيل : خيابان استاد مطهري بعد از چهارراه قائم مقام شماره 312 تلفن : 5-88802582

• مراکز پرداخت خسارت بدنه
• مجتمع مطهري: خيابان مطهري بعد از چهارراه قائم مقام‌- نبش درياي نور(‌شهيد سرافراز‌) پ 44 تلفن : 9-88502301
• شعبه شميران : ميدان تجريش اول خيابان وليعصر نبش کوجه سلمک تلفن : 16-22715314
• مجتمع فاطمي : ميدان فاطمي - مقابل وزارت کشور . تلفن : 5-88973323
• شعبه ممتاز شرق : انتهاي خيابان دماوند . تلفن : 6-77883184
• شعبه ممتاز غرب : کيلومتر 14 جاده مخصوص کرج – بعد از ايران خودرو . تلفن : 6-44195831
• شعبه بعثت : بزرگراه بعثت – روبروي پارک خزانه . تلفن : 4-55302912
• مجتمع هلال احمر : خيابان هلال احمر – بين چهارراه عباسي و استخر . تلفن : 3-55043661