اين بيمه نامه خسارتهاي فيزيكي غيرقابل پيش بيني ناشي از حادثه كه در حين اجراي عمليات نصب، مونتاژ يا دمونتاژ انواع ماشين آلات و تجهيزات و نيز نصب هرگونه سازه با اسكلت فلزي در كارگاههاي كوچك و بزرگ صنعتي، كارخانجات، صنايع خودروسازي، شيميايي، فولاد، غذايي، چوب و كاغذ، چرم، كاشي سازي، صنايع وابسته به كشاورزي همچنين سيستمهاي مخابراتي، ابزارهاي دقيق آزمايشگاهي، نيروگاهها، پتروشيمي، پالايشگاهها، پروژه‌هاي انتقال گاز يا نفت و نيز خطوط انتقال نيرو روي مي دهد را تحت پوشش قرار ميدهد. پوشش اين بيمه از زمان شروع عمليات نصب آغاز شده و شامل دوره آزمايش و درصورت تمايل بيمه‌گزار دوره تحويل موقت (دوره نگهداري يا تضمين) نيز خواهد شد.دریافت فرم بیمه نامه
1. زلزله - زلزله دريائي - آتشفشانزلزله و آتشفشان
2. رانش زمين - نشست زمين - لغزش زمين - ريزش كوه يا صخره
3. تگرگ - يخ زدگي - يخ شناور
4. سيل - آب گرفتگي - امواج دريا يا آب
5.طوفان - گردباد - تندباد
6.عدم مهارت - اجرا با كيفيت نازل
7. غفلت – سهل‌انگاري - خطاي غير عمد
8. خسارتهاي هنگام تميز كردن يا تعمير كردن
9. اموال مجاور - برداشت ضايعات
10. خسارتهاي وارد به ابزار، لوازم و تجهيزات
11. خسارتهاي جاني يا مالي وارد به اشخاص ثالث
12. مسئوليت بيمه‌گزار طي دوره نگهداري.
13. دزدي.
14. خسارتهاي وارد به سازه ساخته شده يا اقلام نصب شده.
15. خسارتهاي وارد به مصالح يا اقلام دپو شده يا انبار شده در محدوده كارگاه پروژه.
16. خسارتهاي هنگام بازديد كردن يا باز و بسته كردن.
17. باران - برف - بهمن - نشت يا نفوذ آب.
18. تصادم - سقوط اشياء - واژگوني.
19. خرابكاري غير گروهي
20. اتصال كوتاه - نوسان برق - قطع برق، آب، گاز يا هر سوخت ديگر
21. ساير حوادث به جز آنچه صراحتاً در بيمه نامه مستثني شده است.
  • فرم " پيشنهاد بيمه نامه تمام خطر نصب" توسط مشتري تكميل و مهر و امضا مي‌گردد.
  • نرخ و شرايط بيمه‌نامه كه با توجه به شرايط پيشنهاد تكميل شده، در برنامه مكانيزه صدور محاسبه شده است پرينت گرفته شده و به مشتري تحويل داده مي‌شود.
  • در صورت موافقت، بيمه‌گزار حق‌بيمه مشخص شده را پرداخت مي‌نمايد. اين پرداخت مي تواند به سه صورت زير باشد:
  • 1. چك: چك در وجه شركت بيمه ايران صادر شود .
    2. واريز در بانك: فيش واريزي به بانك از برنامه مكانيزه صدور (سيستم اطلاعاتي تحت وب)پرينت گرفته شده و به بيمه‌گزار تحويل داده مي‌شود.
    3. اقساط: در اين حالت،‌30-40% حق‌بيمه به صورت نقد و مابقي در2-3 قسط پرداخت مي‌شود، كه به ازاي هر قسط چك در وجه شركت بيمه ايران صادر مي‌شود. چك‌هاي حق‌بيمه تا سر رسيدن موعد، در اداره صدور بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت نگهداري مي‌شود.
  • بيمه‌نامه توسط كارشناس صدور صادر و پس از امضا و مهر ، به بيمه‌گزار تحويل داده مي‌شود.
1. اعلام كتبي خسارت ظرف مدت مقرر در بيمه نامه
2. هماهنگي لازم جهت بازديد كارشناس بيمه گر
3. تنظيم صورتجلسه در محل و تعيين متره خسارت
4. ارائه مدارك درخواست شده در صورتجلسه تنظيمي كه بستگي به نوع بيمه و نوع خسارت وارده دارد
14_XL
بيمه ريسكهاي تكميل شده ساختماني
34113-bigpic
بيمه فساد كالا در انبار سردخانه‌ها
12_XL
بيمه شكست ماشين آلات
eng
بيمه مهندسي ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانكاران